Εργαστηριακό Κέντρο Καλαμαριάς κοινωνός της ανοιχτής εκπαίδευσης

Το Εργαστηριακό Κέντρο Καλαμαριάς κοινωνός της ανοιχτής εκπαίδευσης και των καινοτόμων πρακτικών στη νέα ψηφιακή εποχή.

Το Εργαστηριακό Κέντρο Καλαμαριάς (Ε.Κ. Καλαμαριάς) για τα σχολικά έτη 2019-2022 συμμετέχει στο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + Δράση ΚΑ2 με τίτλο «Step by Step towards Digital Learning» και κωδικό 2019-1-ΙΤ02-ΚΑ229-062338_2. Το πρόγραμμα σχετίζεται με μία από τις οριζόντιες προτεραιότητες του 2019 που αφορά στην ανοιχτή και καινοτόμο εκπαίδευση στη ψηφιακή εποχή, όπου προβλέπονται δράσεις προώθησης παιδαγωγικών μεθόδων διδασκαλίας, μάθησης και καινοτόμου αξιολόγησης με στόχο να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι στην χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών με δημιουργικό, συνεργατικό και αποδοτικό τρόπο.

Έξι σχολεία από τις χώρες Ιταλία (συντονίστρια χώρα), Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Λετονία και Τουρκία, αφού έκαναν αποτελεσματική χρήση της πλατφόρμας SELFIE για να υποστηρίξουν την διεπιστημονική προσέγγιση της καινοτομίας καθώς και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη αλλαγών στις μεθόδους μάθησης, συνεργάστηκαν με κοινό στόχο την αύξηση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών τους, της χρήσης της ψηφιακής μάθησης μεταξύ των μαθητών τους, καθώς και της ετοιμότητας για τις μετέπειτα σπουδές και σταδιοδρομία τους διδάσκοντας ψηφιακές δεξιότητες και ενισχύοντας την επικοινωνία και τη συνεργασία των μαθητών.
Κατά την διάρκεια των ετών υλοποίησης του έργου, έλαβαν χώρα έξι προγραμματισμένες συναντήσεις όπου συζητήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν με συγκεκριμένους στόχους οι παρακάτω παιδαγωγικές μέθοδοι:

  • Τουρκία: Virtual Reality
  • Πολωνία: Project based Learning
  • ταλία: Social Hachathon
  • Ελλάδα: Augmented Reality
  • Ρουμανία: Flipped Classroom
  • Λετονία: Problem Based Learning

Στις μεθοδολογίες που εισήχθησαν, οι μαθητές έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτό που είχαν να διδαχθούν και παρατηρήθηκε ότι έμαθαν πολύ πιο γρήγορα από ότι με τη χρήση παραδοσιακών μεθοδολογιών. Επιπλέον μαθητές και καθηγητές είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να συνομιλήσουν με ειδικούς για το πώς μπορούν οι νέες τεχνολογίες να ενσωματωθούν στη διδακτική πράξη και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της ενσωμάτωσης, να συμμετέχουν σε πολιτιστικές επισκέψεις και σε θεματικές δραστηριότητες. Επιπλέον δόθηκε η δυνατότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών, εδραίωσης συνεργασιών μεταξύ των σχολείων εταίρων του έργου και συζήτησης και σχεδιασμού μελλοντικών δράσεων. Τα αποτελέσματα της κάθε συνάντησης έχουν ήδη αναρτηθεί στην εκπαιδευτική πλατφόρμα etwinning.

Τέλος το έργο τονίζει την σπουδαιότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης, στα πλαίσια της διδασκαλίας και της μάθησης στην ψηφιακή μας εποχή, μια και οι τεχνολογίες πληροφοριών διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε, επικοινωνούμε, εργαζόμαστε και οργανώνουμε την κοινωνία μας.
Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχόλησης καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Διαβάστε επίσης:

Δωρεά 20 οχημάτων, αξίας 840.000 ευρώ στο Γενικό Επιτελείο Στρατού

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως