28 C
Thessaloniki
30.6 C
Athens

Εργαζόμενη και έγκυος; Ολα τα επιδόματα που δικαιούστε

Άδειες, παροχές και επιδόματα για τη μέλλουσα εργαζόμενη μητέρα *Γράφει η Κάση Άννη

Το άγχος μιας σύγχρονης εργαζόμενης εγκύου είναι μεγάλο, η νομοθεσία όμως έχει προβλέψει για την προστασία της μητρότητας και την οικονομική ενίσχυση της.

Τι πρέπει να κάνει η εργαζόμενη εγκυμονούσα ώστε να εκμεταλλευτεί τα προνόμια που της αναλογούν;

Το πρώτο βήμα είναι η ενημέρωση του εργοδότη ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία χορήγησης της πρώτης άδειας, της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας). Συγκεκριμένα, όταν πληροφορηθεί το ευχάριστο γεγονός θα πρέπει να προσκομίσει στον εργοδότη της,  το πιστοποιητικό του γιατρoύ της που βεβαιώνει την πιθανή ημερομηνία τοκετού.

Άδεια μητρότητας

Η άδεια μητρότητας έχει διάρκεια 17 εβδομάδων (119 ημέρες) και χορηγείται σε δύο στάδια Το πρώτο μέρος της άδειας χορηγείται στην εγκυμονούσα 8 εβδομάδες (56 ημέρες) πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού ενώ το υπόλοιπο μέρος της άδειας διάρκειας 9 εβδομάδων (63 ημέρες) χορηγείται αμέσως μετά την πραγματική ημερομηνία του τοκετού.

Η κυοφορούσα κατά τη διάρκεια της απουσίας της λόγω της γέννας,  δικαιούται αποδοχές από τον εργοδότη της, τον ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ.

Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην νέα μητέρα αποδοχές ασθενείας μισού μήνα εάν δεν έχει συμπληρώσει δώδεκα μήνες εργασίας ή ενός μισθού για απασχόληση πάνω από ένα έτος.

Από τις αποδοχές αυτές ο εργοδότης έχει κάθε δικαίωμα να αφαιρέσει το πόσο το οποίο έλαβε η εργαζόμενη από τον ΕΦΚΑ.

Μετά την περίοδο της λοχείας, ο ΟΑΕΔ χορηγεί τη διαφορά μεταξύ των τακτικών αποδοχών της εργαζόμενης και των επιδομάτων μητρότητας που καταβλήθηκαν από τον ΕΦΚΑ.

Για να μπορεί η εργαζόμενη να κάνει χρήση των ανωτέρων επιδομάτων, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 200 ημέρες εργασίας κατά τα δύο προηγούμενα έτη από την πιθανή ή την πραγματική ημερομηνία τοκετού και να μην παρέχει εργασία κατά τις 17 εβδομάδες της άδειας μητρότητας.

Άδεια φροντίδας παιδιού

Έπειτα, ακολουθεί η δεύτερη άδεια, η άδεια φροντίδας παιδιού. Στο σημείο αυτό η εργαζόμενη επιστρέφει στην εργασία της όμως έχει το δικαίωμα για διάστημα τριάντα μηνών είτε να προσέρχεται αργότερα, είτε να αποχωρεί νωρίτερα κατά μία ώρα ημερησίως.

Εναλλακτικά, μπορεί να εργάζεται κατά δύο ώρες λιγότερο για τους δώδεκα πρώτους μήνες και κατά μία ώρα λιγότερο για τους επιπλέον έξι.
Επίσης, αντί των δύο παραπάνω επίλογων, υπάρχει και η δυνατότητα μετατροπής του μειωμένου ωραρίου ως ίσου χρόνου συνεχόμενη άδεια με αποδοχές , δηλαδή τρεισήμισι μήνες δεν εργάζεται και λαμβάνει κανονικά τις αποδοχές της.

Αξίζει να σημειωθεί πως η άδεια φροντίδας παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.

Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

Ακολουθεί η τρίτη άδεια, η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας.

Η χρήση της εν λόγο παροχής είναι στην διακριτική ευχέρεια της ασφαλισμένης και δεν επιβάλλεται από τον νόμο. Είναι το λεγόμενο «εξάμηνο του ΟΑΕΔ» δηλαδή η εργαζόμενη δεν παρέχει την εργασία της ενώ λαμβάνει αποδοχές ίσες με τον κατώτατο μισθό από τον ΟΑΕΔ.

Η εξάμηνη παροχή δύναται να ληφθεί είτε απευθείας μετά την άδεια μητρότητας είτε μετά την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια.

Γονική άδεια

Τέλος, υπάρχει η γονική άδεια, η οποία είναι μία μορφή άδειας που την δικαιούνται οι γονείς ανεξαρτήτως φύλου από την λήξη της άδειας μητρότητας μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει τα έξι έτη.

Μπορεί να διαρκέσει έως τέσσερις μήνες και κατά την διάρκεια της δεν λαμβάνονται αποδοχές. Η συγκεκριμένη άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την εξάντληση των υπόλοιπων αδειών, εφόσον ο γονέας δεν επιθυμεί την επιστροφή του στην εργασία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΛΥΣΗ

Η καταγγελία της σύμβασης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και για τους επόμενους δεκαοχτώ μήνες μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της εργαζόμενης για μεγαλύτερο διάστημα λόγω ασθενείας που οφείλετε στον τοκετό ή στην κύηση, απαγορεύεται!

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος ενώ η σπουδαιότητα του λόγου καθορίζεται ειδικά για την κάθε περίπτωση από τα αρμόδια δικαστήρια. Ενδεικτικά σπουδαίοι λόγοι μπορεί να θεωρηθούν, η μη υπακοή στις οδηγίες του εργοδότη, η παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων της εργαζόμενης με αποτέλεσμα τη βλάβη στον εργοδότη και η διακοπή των εργασιών της επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση, η εργαζόμενη που απολύθηκε κατά το χρονικό διάστημα που είναι σε ισχύ η προστασία της από τις απολύσεις, έχει το δικαίωμα εντός τριών μηνών να ασκήσει αγωγή και να αξιώσει την ακυρότητα της απόλυσης και την επανατοποθέτησή της.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Από το 2020 θεσμοθετήθηκε το επίδομα γέννησης ύψους 2.000€ για κάθε παιδί που γεννιέται στη Ελλάδα.

Ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει την ανάλογη αίτηση στην ιστοσελίδα epidomagennisis.gr. Η καταβολή των χρημάτων πραγματοποιείται σε δύο δόσεις των χιλίων ευρώ, η 1η δόση καταβάλλεται τον επόμενο μήνα από την γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήνα της γέννησης και η 2η δόση πέντε μήνες μετά τον τοκετό.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος είναι:

α. το παιδί να έχει γεννηθεί εν ζωή,
β. το οικογενειακό εισόδημα να είναι έως και 40.000 €,
γ. το πρόσωπο το οποίο κατέχει την επιμέλεια να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια και
δ. η αίτηση να υποβληθεί εντός του τριμήνου από τον τοκετό.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

Το επίδομα παιδιού, το δικαιούνται οι πολίτες της Ελλάδας (νόμιμοι και μόνιμοι) με εξαρτημένα τέκνα. Το ποσό υπολογίζεται βάσει του αριθμού των εξαρτημένων τέκνων και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος βάσει της τελευταίας υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι είναι να υποβάλλουν αίτηση Α21 μια φορά ετησίως από τον Μάρτιο κάθε έτους έως και 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, μέσω της πλατφόρμας στην Α21 του ΟΠΕΚΑ στο idika.gr με χρήση των κωδικών taxisnet. Το επίδομα καταβάλλεται ανά δίμηνο και τα χρήματα πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα καταβολής.

Συντάκτρια: Κάση Άννη  Τομέας Μισθοδοσίας Αθηνών ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ

Για ερωτήσεις, ιδιαίτερες περιπτώσεις και εξειδικευμένες συμβουλές, Λογιστικές, Φοροτεχνικές Μισθοδοτικές, Επενδυτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον οικονομικό συνεργάτη του cityportal.gr την ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ, Αθήνα: 210 33 11 330  και Θεσσαλονίκη: 2310 514 669

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Διαβάστε όλα τα Τελευταία Νέα (Ελλάδα, Διεθνή) στο Cityportal.gr

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως

City ΕΞΟΔΟΣ

Τελευταία νέα

Ο ΚΑΙΡΟΣ

Thessaloniki
clear sky
28.6 ° C
31.2 °
25.2 °
42 %
0.9kmh
0 %
Δε
28 °
Τρ
25 °
Τε
20 °
Πε
19 °
Πα
19 °