Εταιρική διακυβέρνηση - Τι ακριβώς είναι;

* Γράφει ο Τόκας Γεώργιος

Με τον όρο εταιρική διακυβέρνηση εννοούμε όλους εκείνους τους κανόνες, τους θεσμούς και τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν μια εταιρεία, έτσι ώστε να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των μετόχων της και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία της.

Ο όρος διακυβέρνηση αναφέρεται σε όλους εκείνους τους μηχανισμούς που λειτουργούν από τη διοίκηση της εταιρείας για την προστασία των μετόχων και αφορά το είδος της σχέσης που θα πρέπει να αναπτύσσεται μεταξύ μετόχων και διοίκηση της εταιρείας, καθώς και των υπάλληλων και πιστωτών της, που κατέχουν μερίδια μετοχών της.

Επομένως, η εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύστημα με το οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται. Η δομή της εταιρικής διακυβέρνησης καθορίζει την κατανομή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων ανάμεσα στους διάφορους συμμετέχοντες στην εταιρεία και καθορίζει τους κανονισμούς και τις διαδικασίες λήψης εταιρικών αποφάσεων.

Έτσι παρέχει ακόμα και τη δομή μέσα από την οποία τίθενται οι εταιρικοί στόχοι, τα μέσα με τα οποία οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται και τον μηχανισμό ελέγχου της απόδοσης της εταιρείας.
Ένα τέλειο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης θα έπρεπε να παρέχει στη διεύθυνση της εταιρείας με όλα τα απαραίτητα κίνητρα για τη λήψη επενδυτικών και χρηματοοικονομικών αποφάσεων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της εταιρείας.
Ο ρόλος μιας καλής και αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης είναι σημαντικός, καθώς συμβάλει στην ανάπτυξη, την οικονομική σταθερότητα, την ολοκλήρωση κατά βάση των εταιρειών και κατ’ επέκταση των χρηματαγορών και την οικονομική αποτελεσματικότητα, δημιουργώντας συνθήκες εμπιστοσύνης στην αγορά και τους επενδυτές των εταιρειών.
Τέλος, η εταιρική διακυβέρνηση εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης έτσι ώστε να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους της.

Συντάκτης: Τόκας Γεώργιος

*Τομέας Ίδρυσης Εταιρειών ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.

Για ερωτήσεις, ιδιαίτερες περιπτώσεις και εξειδικευμένες συμβουλές, Λογιστικές, Φοροτεχνικές Μισθοδοτικές, Επενδυτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον οικονομικό συνεργάτη του cityportal.gr την ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ, Αθήνα: 210 33 11 330  και Θεσσαλονίκη: 2310 514 669

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως