Αιμοδοσία | χέρι που δίνει μια κόκκινη καρδιά σε ένα άλλο χέρι

Εθελοντική Αιμοδοσία Στο Δήμο Ωραιοκάστρου | Κυριακή 25/9