Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 21 Μαρτίου στη Θέρμη