Εθνικό Συνέδριο των Νέων για την Κλιματική Αλλαγή

Εθνικό Συνέδριο των Νέων για την Κλιματική Αλλαγή | Local Conference of Youth Greece – LCOY Greece 2022 Το LCOY Greece αποτελεί το Εθνικό Συνέδριο των Νέων για την Κλιματική Αλλαγή. Στόχος του είναι να δώσει θεσμική υπόσταση στην φωνή και στις απόψεις των νέων ατόμων καθώς και να τα ενθαρρύνει να λαμβάνουν ενεργή συμμετοχή … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εθνικό Συνέδριο των Νέων για την Κλιματική Αλλαγή.