Γιαχασίδης Αναστάσιος

Εξαφάνιση ηλικιωμένου από τη Βέροια