Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο Ι Ανακοίνωση της κυβέρνησης