Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Οι νέοι μαθαίνουν για τη διαμόρφωση της δημοκρατίας στην ΕΕ μέσω της εργαλειοθήκης για σχολεία

Έχετε υποστηρίξει ποτέ μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών; Οι νέοι μαθαίνουν περισσότερα για τη διαμόρφωση της δημοκρατίας στην ΕΕ, μέσω της εργαλειοθήκης για σχολεία. Νέοι από όλη την Ευρώπη θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν πώς μπορούν να διαμορφώσουν την πολιτική της ΕΕ, χάρη στην εργαλειοθήκη για σχολεία «Η δημοκρατία της ΕΕ σε δράση

Η εργαλειοθήκη έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να κατανοήσουν τα οφέλη της διασυνοριακής συνεργασίας και ενδεχομένως να δρομολογήσουν τις δικές τους πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση της δημοκρατικής διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από το 2012 έχουν καταχωριστεί 101 πρωτοβουλίες ευρωπαίων πολιτών, οι οποίες αφορούν διαφορετικούς τομείς πολιτικής: από το περιβάλλον, τη γεωργία, την καλή μεταχείριση των ζώων και την προστασία των καταναλωτών έως τις κοινωνικές υποθέσεις και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Σκοπός της διαδραστικής εργαλειοθήκης για σχολεία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ) είναι να εφοδιάσει τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να είναι ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες της ΕΕ.

Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες, καθεμιά από τις οποίες καλύπτει διαφορετικό αντικείμενο, περνώντας από τις πιο γενικές πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πληροφορίες και δραστηριότητες που σχετίζονται ειδικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Η εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Περιλαμβάνει διαδραστική ομαδική εργασία και εργασία βάσει συγκεκριμένου έργου.

Ποιος μπορεί να δρομολογήσει μια πρωτοβουλία;

Η εργαλειοθήκη «Η δημοκρατία της ΕΕ σε δράση» αναδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να συνεργαστούν προκειμένου να ακουστεί η άποψή τους. Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών μπορούν να δρομολογηθούν από μια ομάδα διοργανωτών οι οποίοι πρέπει να προέρχονται από τουλάχιστον 7 κράτη μέλη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει πρώτα τη νομική βιωσιμότητα της πρωτοβουλίας προτού επιτρέψει στους διοργανωτές να αρχίσουν να συγκεντρώνουν υπογραφές (δηλώσεις υποστήριξης). Αφότου συγκεντρωθούν 1 εκατομμύριο υπογραφές και αφού αυτές επαληθευτούν στη συνέχεια από τις εθνικές αρχές, το Σώμα των επιτρόπων εγκρίνει μια επίσημη απάντηση στην πρωτοβουλία, με την οποία αποφασίζεται ποια δράση πρέπει να αναληφθεί ή όχι, και γιατί.

Η ΕΠΠ στην Ελλάδα

Περισσότεροι από 900 πολίτες-διοργανωτές έχουν ξεκινήσει 101 ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών, από τους οποίους οι 26 ήταν Έλληνες. Περισσότερες από 18 εκατομμύρια υπογραφές υποστήριξης πρωτοβουλιών έχουν συγκεντρωθεί από ολόκληρη την ΕΕ, από τις οποίες περίπου 197 000 συγκεντρώθηκαν στην Ελλάδα.

Η 100ή Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών Τον Απρίλιο του 2023 καταχωρίστηκε η 100ή πρωτοβουλία πολιτών. Στις 30 Μαΐου ξεκίνησε η διαδικασία συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης γι’ αυτή την πρωτοβουλία, που έχει τίτλο: «Σύνδεση όλων των πρωτευουσών και ανθρώπων της Ευρώπης μέσω ενός δικτύου τρένων υψηλής ταχύτητας». Η πρωτοβουλία αυτή προστίθεται στις άλλες οκτώ πρωτοβουλίες που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών. Νέες πρωτοβουλίες πολιτών υποβάλλονται και καταχωρίζονται συνεχώς. Έτσι, στις 31 Μαΐου καταχωρίστηκε η 101η πρωτοβουλία.

Επιτυχία της ΕΠΠ: Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες! — Ένα εκατομμύριο υπογραφές

Αφού συγκέντρωσε επιτυχώς περισσότερες από ένα εκατομμύριο επαληθευμένες υπογραφές, η πρωτοβουλία Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες! Ας οδεύσουμε προς μια γεωργία φιλική προς τις μέλισσες για ένα υγιές περιβάλλον,  έλαβε πρόσφατα θετική απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ΕΠΠ καλούσε την Επιτροπή να προβεί στις εξής δράσεις: σταδιακή κατάργηση των συνθετικών φυτοφαρμάκων έως το 2035, αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στη γεωργία, στήριξη των αγροτών κατά τη μετάβαση στη βιώσιμη γεωργία.

  Infographic#2_Where can I make a difference EL

Η Επιτροπή χαιρέτισε την πρωτοβουλία και αναγνώρισε τη σημασία της, ιδίως δεδομένου ότι οι αλληλένδετες κρίσεις της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και της απώλειας της βιοποικιλότητας αποτελούν εντεινόμενες προκλήσεις για τη γεωργία και για την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης. Μετά από προσεκτική εξέταση του ζητήματος, η Επιτροπή έκρινε ότι η ισχύουσα νομοθεσία ανταποκρίνεται σε πολλά από τα αιτήματα της πρωτοβουλίας. Προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί η έγκαιρη έγκριση και στη συνέχεια η εφαρμογή των νομοθετικών προτάσεων που βρίσκονται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι πάνω από ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης αυτής της πρωτοβουλίας πολιτών στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα και ενθαρρύνουν την Επιτροπή να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας των προτάσεών της. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις απαντήσεις της σχετικά με δύο άλλες έγκυρες πρωτοβουλίες πολιτών τον Ιούλιο. Μάθετε περισσότερα για την ΕΠΠ Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ΕΠΠ, μπορείτε να ακούσετε το τελευταίο επεισόδιο του podcast «CitizenCentral» (διαθέσιμο και στα Apple Podcasts, στο Spotify, στα Google Podcasts και στο SoundCloud).

Στις συνεντεύξεις που περιλαμβάνονται στο επεισόδιο, ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια καθηγήτρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζητούν για τη νέα εκπαιδευτική εργαλειοθήκη της ΕΠΠ για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έγινε πρόσφατα διαθέσιμη. Βασικά αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών Πρωτοβουλίες που επί του παρόντος συγκεντρώνουν υπογραφές Συνεργαστείτε με τους Πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (Europa.EU) Το υλικό επικοινωνίας είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ

#EUTakeTheInitiative

 

 

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως