Εύβοια: Τραγωδία στο Θεολόγο-Άνδρας με κορωνοϊό κρεμάστηκε από δένδρο