Φαινόμενο μίμησης οι συνεχείς «ματιές» στο κινητό τηλέφωνο