πάγκος με παλιά αντικείμενα προς πώληση σε παζάρι

Flea Market 2022 | Θεσσαλονίκη