Φοιτητές του ΠΑΜΑΚ στην πρώτη θέση του CEO Challenge της P&G