Πυρκαγιά
Φωτογραφία Αρχείου

Φωτιά στην Αγία Γουργή Κέρκυρας