Πυροσβεστικό όχημα
Φωτογραφία Αρχείου

Φωτιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης