Ποταμός με νεκρά ψάρια

Γέμισε με νεκρά ψάρια ο ποταμός Όντερ