24χρονη Γεωργία Μπίκα

Γεωργία Μπίκα: Ζητά δικαιοσύνη προσφεύγοντας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο