Γερμανία: Αφιέρωμα της εφημερίδας Die Welt στην Ελληνική Επανάσταση