Γκυστάβ Φλωμπέρ: Ο εμβληματικός συγγραφέας της «Μαντάμ Μποβαρύ»

Γκυστάβ Φλωμπέρ: Ο συγγραφέας της «Μαντάμ Μποβαρύ»