Η χρήση κινητών τηλεφώνων βλάπτει σοβαρά την οικογενειακή ζωή

Η χρήση κινητών τηλεφώνων βλάπτει σοβαρά την οικογενειακή ζωή

Η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους γονείς βλάπτει σοβαρά την οικογενειακή ζωή, σύμφωνα με έρευνα που έγινε σε μαθητές. Η έρευνα έδειξε ότι η υπερβολική χρήση κινητών τηλεφώνων από τους γονείς έχει σοβαρές επιδράσεις στην οικογενειακή ζωή και επηρεάζει πολλές φορές σημαντικά την ψυχολογία των παιδιών.
 
Συγκεκριμένα:
Το 1/3 των ερωτηθέντων (2.000 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 11-18 ετών), απάντησε ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα από τους γονείς να σταματήσουν να ασχολούνται διαρκώς με τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.Το 14% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι γονείς χρησιμοποιούν το κινητό τους ακόμα και την ώρα των οικογενειακών γευμάτων -όχι μόνο για κλήσεις αλλά και για να σερφάρουν στο Διαδίκτυο. Εντούτοις, το 95% των ερωτηθέντων γονέων (3.000 ενήλικες συμμετείχαν στην έρευνα) αρνήθηκε ότι ισχύει κάτι τέτοιο.
 
Μεταξύ των μαθητών:
Το 82% αισθάνεται ότι κατά τη διάρκεια των γευμάτων θα πρέπει να μην γίνεται χρήση κινητού τηλεφώνου από κανένα μέλος της οικογένειας.Το 22% δήλωσε ότι η εκτεταμένη χρήση του κινητού αποξενώνει τα μέλη της οικογένειας.Το 36% των ερωτηθέντων υπογράμμισε ότι έχει ζητήσει από τους γονείς να αφήσουν στην άκρη τη συσκευή. Από αυτό το ποσοστό, το 46% δήλωσε ότι οι γονείς δεν δίνουν καμία σημασία στη συγκεκριμένη έκκλησή τους, ενώ το 44% των μαθητών δήλωσαν απογοήτευση για αυτή τη συμπεριφορά.
 
Παρά τα παραπάνω συμπεράσματα,
μόλις το 10% των γονέων πιστεύει ότι η εκτεταμένη χρήση κινητών τηλεφώνων από την πλευρά τους προκαλεί ανησυχία στα παιδιά τους, παρόλο που σχεδόν το 43% παραδέχτηκαν ότι πιθανόν ξοδεύουν πολύ από τον χρόνο τους στο Διαδίκτυο.Το 37% των γονέων δήλωσε ότι ο χρόνος που περνούν καθημερινά στο Διαδίκτυο κυμαίνεται μεταξύ 3 με 5 ώρες την ημέρα, ενώ το 5% αυτών απάντησαν ότι ο χρόνος αυτός αυξάνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου (συνολικά περίπου 15 ώρες).
 
Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα:
Σχεδόν τα 3/4 των μαθητών (72%) δήλωσε ότι ξοδεύει περίπου 10 ώρες την ημέρα στο Διαδίκτυο.Η μεγαλύτερη έγνοια που εξέφρασε το σχεδόν το ήμισυ των μαθητών (47%) είναι ότι η πολύωρη χρήση του Διαδικτύου οδηγεί σε στέρηση ύπνου.Ωστόσο, μόλις το 10% των γονέων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι αυτό (ότι δηλαδή η πολύωρη χρήση του Διαδικτύου οδηγεί τα παιδιά σε στέρηση ύπνου) τους προκαλεί ανησυχία.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ