Η «BELTERRA INVESTMENTS» του Σαββίδη απέκτησε τον έλεγχο του ΟΛΘ