Η χώρα που κατάφερε να εμβολιάσει το σύνολο του ενήλικου πληθυσμού της