Η βασίλισσα Ελισάβετ στον θρόνο

Η Ελισσάβετ «χαιρετά» τους Αθηναίους