Υπ. Εξωτερικών

Η επιστολή της Ελλάδας στον ΟΗΕ για τα νησιά του Αιγαίου