Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας στον Δήμο Θεσσαλονίκης