Η φορολόγηση για μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης απλογραφικών βιβλίων

* Γράφει η Γιαννακοπούλου Τάρα

Πολλές φορές γίνεται λόγος για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να μεταβιβάσει την επιχείρησή του.  Ο δε τρόπος που θα φορολογηθεί, προκαλεί “πονοκέφαλο” ακόμα και στους ίδιους τους λογιστές.

Τα δύο βασικά στάδια φορολόγησης που πρέπει να γνωρίζει ο επαγγελματίας που θέλει να μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή μια από τις δραστηριότητες της είναι τα εξής.

  1. Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (εμπορευμάτων, παγίων κλπ.)

Στο πρώτο στάδιο για την μεταβίβαση της εταιρείας σας θα πρέπει να υπολογίσετε την αξία μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων. Τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία είναι τα πάγια, τα εμπορεύματα, τα εργαλεία κ.ο.κ. Γιά αυτά θα πρέπει να κοπούν τιμολόγια. Εάν π.χ έχετε να μεταβιβάσετε κάποια εμπορεύματα και κάποια πάγια, κόβετε αντίστοιχα τιμολόγια με φ.π.α.

Η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων αποτελεί έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η φορολογική κλίμακα έχει ως ακολούθως:

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής %
10.000 9%
10.000 22%
10.000 28%
10.000 36%
Υπερβάλλον 44%

Σημείωση: Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020 (παρ. 49 άρθρου 72 του ΚΦΕ)

Ωστόσο πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη σημασία στο θέμα των παγίων, όπου γίνονται και τα περισσότερα λάθη.

Ανάλογα με τις αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων της επιχείρησης, ορίζεται και το τίμημα της πώλησης που αποτελεί φορολογητέο έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Για παράδειγμα έστω ότι έχετε ένα μηχάνημα προς μεταβίβαση: 

 

Αναπόσβεστη αξία 952,27
Αξία πώλησης παγίου 10.000
Κέρδος Πώλησης Παγίου 9047,73

Αυτό το ποσό θα φορολογηθεί ως έσοδο επιχειρηματικής δραστηριότητας στην δηλώσή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση τα πάγια θα πρέπει να μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ελέγχου της εκάστοτε αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, οπότε είναι σημαντικό το μητρώο παγιών να είναι σωστό σύμφωνα με τις προηγούμενες δηλώσεις σας και να υπάρχουν τα παραστατικά που αφορούν στα πάγια που αναφέρονται μέσα στο μητρώο. Οπότε τα τιμολόγια θα πρέπει να εκδοθούν με την καθοδήγηση του λογιστή φοροτεχνικού συμβούλου σας, σύμφωνα με τα βιβλία σας.

Για παράδειγμα δεν μπορείτε να κόψετε ως πώληση παγίου, ένα μηχάνημα που –εκ παραδρομής- δεν το είχατε ποτέ στο μητρώο παγίων.  

2. Υπολογισμός υπεραξίας Φήμη -Πελατεία

Για το ζήτημα της υπεραξίας υπάρχουν συχνά πολλές απορίες. Για να ξεδιαλύνουμε τα πράγματα, υπεραξία θεωρείται οποιοδήποτε άυλο στοιχείο αφορά την εταιρεία, όπως το σήμα, η επωνυμία, τα προνόμια, η πελατεία , η άδεια κλπ.

Η υπεραξία δεν φορολογείται ως επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά με συντελεστή 15%. Το εισόδημα που προκύπτει κατά τα ανωτέρω καθώς και ο αναλογών φόρος καταβάλλεται στο ελληνικό δημόσιο, μέσω της ετήσιας δήλωσης φορολογίας του υπόχρεου (κωδ. 829 -830, του εντύπου Ε1).

Ο λογιστής σας θα αναλάβει να συμπληρώσει στο Έντυπο Ε1 τους σχετικούς κωδικούς που αφορούν στα έσοδά σας, από την πώληση της υπεραξίας

Παράδειγμα:

Έστω ότι πουλάτε την επιχείρησή σας την 31/12/2020 έναντι 120.000 € και έχετε πάγια 10.000 €.

Εάν θεωρίσουμε ότι τα ίδια κεφάλαια μιας επιχείρησης, που λόγω απλογραφικών βιβλίων νοούνται ως η διαφορά μεταξύ ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρείας (βλέπε Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1117344 ΕΞ 2017/2.8.2017), δηλαδή τα υπόλοιπα πελατών, προμηθευτών, επιταγών, προκαταβολών κλπ. είναι μηδέν, θα θεωρηθεί υπεραξία το ποσό των 110.000 €. (120.000 – 10.000 = 110.000)

Οπότε θα φορολογηθείτε με 15% επί αυτού του ποσού.

Υπεραξία 110.000 € Χ 15% = 16.500 €.

 Άρα θα δηλώσετε και θα πρέπει να αποδώσετε φόρο υπεραξίας 16.500 €.

Αυτά είναι τα δύο βασικά στοιχεία για τα οποία θα φορολογηθείτε, κατά την μεταβίβαση της επιχείρησής σας. Με τά όσα περιληπτικά αναφέραμε, μπορείτε να έχετε μία πρώτη εικόνα, προκειμένου να αξιολογήσετε σωστά τις κινήσεις σας. Ο λογιστής σας θα σας βοηθήσει, προκειμένου να ολοκληρώσετε χωρίς λάθη, τήν επιλογή που εσείς θά κρίνετε ως πιο συμφέρουσα. 

Συντάκτης: Γιαννακοπούλου Τάρα

*Τμήμα: Ελεγκτικής και Φορολογικού Σχεδιασμού Αθήνας στη ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Για ερωτήσεις, ιδιαίτερες περιπτώσεις και εξειδικευμένες συμβουλές, Λογιστικές, Φοροτεχνικές Μισθοδοτικές, Επενδυτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον οικονομικό συνεργάτη του cityportal.gr την ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ, Αθήνα: 210 33 11 330  και Θεσσαλονίκη: 2310 514 669

 

 

 

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως