Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Η Νέα σύνθεση ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 2022-2026

Θεσσαλονίκη 18.11.2022: Μετά την υπ’ αριθμόν πρωτ 240246 (9/11/2022) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης περί επικύρωσης του πρακτικού αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 308 του ν. 4512/2018, το Διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση της 17/11/2022 με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Νικόλαος Νίτσας

Αντιπρόεδρος Α΄: Μαρία Χατζηδημητρίου

Αντιπρόεδρος Β΄: Δημήτριος Οικονόμου

Γενικός Γραμματέας : Νικόλαος Μπάτζιος

Ταμίας: Θεόδωρος Καραμήτσος

 Εξελέγησαν επίσης :

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Χρήστος Μπάκας

Ειδικός Γραμματέας ιατρών Ε.Σ.Υ.: Ελπίδα Χοχλιούρου

Ειδικός Γραμματέας ιδιωτών ιατρών: Θεοφύλακτος Κυριακίδης

Ειδικός Γραμματέας νέων ιατρών: Κωνσταντίνος Λάλλας

Μέλη:

Βιολέττα Βαίτση

Αλέξανδρος – Χαράλαμπος Βασσαράς

Γεώργιος Μητσιάκος

Χρήστος Παπαστεργίου

Σάββας Παρασκευόπουλος

Γεώργιος Σκέντος