Η νέα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα νέα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξέλεξαν στις 9/1 σε ειδική συνεδρίαση, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Κεντρικής Μακεδονίας. Η εκλογή των νέων μελών έγινε βάσει της αναλογικότητας στην εκπροσώπηση των Περιφερειακών Παρατάξεων, όπως προβλέπεται από το Νόμο, και η θητεία της Οικονομικής Επιτροπής με τη νέα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η νέα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.