Η νυχτερινή ζωή της Αθήνας και τα θέατρα αρχές 20ου αιώνα