χέρι που πιάνει έναν ιο

Η παραλλαγή Centaurus του κορονοϊού