Διαδίκτυο

Η πρώτη πλατφόρμα τηλεϊατρικής στην οφθαλμολογία από το ΑΠΘ