Η πρώτη Πολιτεία του αμερικανικού Νότου που καταργεί τη θανατική ποινή