Τεχνοχώρος ΑΠΟΘΗΚΗ Νικήτη Σιθωνίας, στις παλιές αποθήκες του Γεωργικού Συνεταιρισμού

Η σύγχρονη τέχνη στη Σιθωνία Χαλκιδικής