Τήνος

Η Θεομήτωρ εκοιμήθη και μετέστη - Η Ορθοδοξία γιορτάζει