Η Θεσσαλονίκη μεταξύ των δέκα πιο ανθεκτικών πόλεων στην Ευρώπη για ταξίδια στο καλοκαίρι

Η Θεσσαλονίκη μεταξύ των 10 πιο ανθεκτικών πόλεων στην Ευρώπη για ταξίδια στο καλοκαίρι