Ινστιτούτο Ανάπτυξης

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης: Εκεί όπου η γνώση αποκτά αξία

H ανάγκη για εξειδικευμένη γνώση και συνεχή επιμόρφωση έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην ιδιαίτερα απαιτητική αγορά εργασίας. Γι’ αυτό και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, που δραστηριοποιείται από το 2007 στον χώρο της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης, γίνεται πολύτιμος αρωγός στην προσπάθεια όλων των κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων να επιμορφωθούν και να εκπαιδευθούν.

Μέσα από πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων και με τη βοήθεια των καθηγητών και εισηγητών του, που είναι άριστοι επαγγελματίες με εξειδικευμένες γνώσεις, βρίσκεται κοντά στον εργαζόμενο, τον φοιτητή και τον άνεργο και προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε Θεσσαλονίκη, Βόλο, Καρπενήσι, αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα (με εξ αποστάσεως εκπαίδευση), σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, αλλά με υψηλά στάνταρτ.
 

Σε ποιους απευθύνεται και με ποιους τρόπους

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης διαθέτει εμπειρία ετών στην κατάρτιση ενηλίκων, στη διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης από απόσταση με τη χρήση πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκατάρτισης. Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, οι οποίες εξασφαλίζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και βοηθούν τους σπουδαστές του στον εμπλουτισμό του βιογραφικού τους ή στην επιπλέον μοριοδότησή τους στον τομέα που επιθυμούν να εργαστούν.

Ειδικότερα, ασχολείται, μεταξύ άλλων, με προγράμματα που αφορούν τόσο ανέργους (επιδοτούμενα σεμινάρια από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το υπουργείο Τουρισμού) όσο και εργαζόμενους (επιδοτούμενα & αυτοχρηματοδοτούμενα – μοριοδοτούμενα σεμινάρια) σε τομείς όπως: παιδαγωγικά, τουρισμός, τρόφιμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική κα.

Διαθέτει επίσης σεμινάρια ειδικής αγωγής, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ψυχικής υγείας, καλλιτεχνικής αγωγής, εκπαίδευσης ενηλίκων και πολλά ακόμη που είναι ιδιαίτερα αγαπητά στους ανθρώπους που συναναστρέφονται με παιδιά.

Οι στόχοι του Ινστιτούτου

Στόχος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Απασχόλησης είναι να συμβάλλει στην έρευνα για την ανάδειξη των αναγκών των τοπικών αγορών εργασίας, καθώς και των εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά και στην υψηλού επιπέδου κατάρτιση με βάση τις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνολογικές καινοτομίες. Επίσης στην 360o αξιολόγηση, στη συμβουλευτική, στον επαγγελματικό προσανατολισμό, στην εξατομικευμένη παρακολούθηση και προώθηση-επανατοποθέτηση ανέργων και εργαζομένων στην αγορά εργασίας, βοηθώντας στη διαμόρφωση εκείνων των προϋποθέσεων που οδηγούν στην επιτυχία των πολιτικών απασχόλησης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη της χώρας μας. Μεταξύ των στόχων του είναι επίσης οι:

  • Βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της ικανότητας των ανέργων για ένταξη στην αγορά εργασίας με την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής ποιότητας με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας κυρίως των νέων και των γυναικών.
  • Ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας.
  • Ενίσχυση και αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των πολιτικών και των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας.
  • Ανάπτυξη και Προώθηση Ενεργών Πολιτικών για την καταπολέμηση και την πρόληψη της ανεργίας με σκοπό την αποφυγή της μακροχρόνιας ανεργίας και τη διευκόλυνση της επανένταξης των μακροχρόνια ανέργων.
  • Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.
  • Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και προσαρμοστικότητας του ενεργού δυναμικού.
  • Πρωτοπορία στον τομέα της εκπαίδευσης από απόσταση.
  • Δημιουργία συστημάτων και μηχανισμών διαρκούς ανίχνευσης και παρακολούθησης για την ανάδειξη των αναγκών των τοπικών αγορών εργασίας και τη σύζευξη του με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.
  • Διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, ημερίδων και εκδηλώσεων, αλλά και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για ανέργους, εργαζόμενους και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες.

Σε όλη αυτή την προσπάθεια το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν είναι μόνο. Έχει μια σταθερή και εποικοδομητική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Πέραν δε των ελληνικών πανεπιστημίων, συνεργάζεται και με το πιστοποιημένο κέντρο «Νόησις», παρέχοντας σεμινάρια νοηματικής γλώσσας, τεσσάρων επιπέδων, εξ αποστάσεως, ενώ πραγματοποιεί και σεμινάρια «Braille» σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή, τα οποία είναι και μοριοδοτούμενα σε διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες.

Κλείστε το «ραντεβού» σας με τη γνώση και την εξειδίκευση στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης και αποκτήστε εφόδια για μια ζωή.

 

Ινστιτούτο Ανάπτυξης

INFO!
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης
Δωδεκανήσου 23, 4ος όροφος
Τ: 2310500473
F: 2313051525
kek.thess@gmail.com
www.ianap.gr

 

Διαβάστε επίσης: Τελετή Αποφοίτησης Γ Λυκείου Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ»

Τελετή Αποφοίτησης Γ Λυκείου Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ»