Ιωάννης Σαρμάς: Επίτιμος διδάκτωρ του ΑΠΘ ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου