ΗΠΑ: «Οι ενέργειες της Κίνας απειλούν τη βασιζόμενη σε κανόνες τάξη που εγγυάται την παγκόσμια σταθερότητα»