ΙΣΑ: Το τελευταίο δελτίο Τύπου του ΠΙΣ δεν έχει την έγκριση της Ολομέλειας