ΙΣθ: Να δοθούν κίνητρα να σταματήσει η μετανάστευση των νέων γιατρών