Ιταλία: Στο φως μαρμάρινη κεφαλή του πρώτου Ρωμαίου Αυτοκράτορα