Καλαμαριά: Στο Δημοτικό συμβούλιο στις 22/3 το φλέγον ζήτημα της Μαρίνας Αρετσούς