Καλαμαριά: Υπόγειοι κάδοι σε επιλεγμένα κοινόχρηστα σημεία

Τοποθετήθηκαν οι πρώτοι πέντε (5) υπόγειοι κάδοι συλλογής απορριμμάτων, σε σύνολο δεκαοχτώ (18) χωρητικότητας περίπου 2.500 lt έκαστος. Η εγκατάστασή τους γίνεται σε επιλεγμένα κοινόχρηστα σημεία του δήμου και σε συστοιχίες 2-3 τεμαχίων. Η επιλογή των υποψήφιων θέσεων τοποθέτησης των κάδων έγινε έπειτα από σχετική διερεύνηση και εντοπισμό των σημείων εκείνων στα οποία υπάρχει αυξημένη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Καλαμαριά: Υπόγειοι κάδοι σε επιλεγμένα κοινόχρηστα σημεία.