{ Τελευταία νέα }

«Καμπάνα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Θεσσαλονίκη

67 υπερβάσεις ατμοσφαιρικών ρύπων είχε η Θεσσαλονίκη για το έτος 2019


Κατηγορίες: Θεσσαλονίκη νέα

«Καμπάνα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Θεσσαλονίκη"Καμπάνα" της Ε.Ε για την ατμοσφαιρική ρύπανση της Θεσσαλονίκης, που για το έτος 2019 ξεπέρασε 67 φορές τα επιτρεπόμενα όρια των ατμοσφαιρικών ρύπων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε στις 3/12/20  να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κακή ποιότητα του αέρα λόγω των υψηλών επιπέδων αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10).
 
 Η σχετική νομοθεσία της ΕΕ για τον ατμοσφαιρικό αέρα αφήνει στα κράτη μέλη την επιλογή των μέσων για τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές που καθορίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ. Παρά την υποχρέωση των κρατών μελών να εξασφαλίζουν καλή ποιότητα του αέρα για τους πολίτες τους, η ατμοσφαιρική ρύπανση παραμένει πρόβλημα σε πολλά μέρη, ενώ η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή στις αστικές περιοχές.
 
Η Ελλάδα μη τηρώντας τις ημερήσιες οριακές τιμές για τις συγκεντρώσεις ΑΣ10, οι οποίες είναι νομικά δεσμευτικές από το 2005, παρέβη τις υποχρεώσεις της να κρατήσει την περίοδο υπέρβασης όσο το δυνατόν συντομότερη και δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για τη μείωση των συγκεντρώσεων ΑΣ10 στη Θεσσαλονίκη.

Τα στοιχεία που υπέβαλε η Ελλάδα επιβεβαιώνουν τις συστηματικές υπερβάσεις στη Θεσσαλονίκη για 14 έτη από το 2005 (για όλα τα έτη με εξαίρεση το 2013)
. Το 2019, τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν επί του παρόντος διαθέσιμα δεδομένα, οι ημέρες κατά τις οποίες σημειώθηκαν υπερβάσεις των οριακών τιμών ήταν 67.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες των ελληνικών αρχών μέχρι σήμερα δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς. 
 
Η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί στην ΕΕ το κυριότερο πρόβλημα υγείας που οφείλεται στο περιβάλλον. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, κάθε χρόνο περίπου 370.000 με 400.000 πρώιμοι θάνατοι στην ΕΕ αποδίδονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση,  παρόλο που το ποσοστό αυτό ήταν 13% χαμηλότερο σε σχέση με το 2009, όπως αναφέρει σε έκθεσή του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.
 Αυτό το είδος ρύπανσης είναι η αιτία σοβαρών ασθενειών όπως άσθμα, καρδιαγγειακά προβλήματα και καρκίνος των πνευμόνων.

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ