Καρδία Θεσσαλονίκης: «Πολιτισμένε» άνθρωπε παραδειγματίσου από τα ζώα (ΦΩΤΟ)