Καταγγελία αντιδημάρχου για αστυνομική φύλαξη του Φουρθιώτη επί 24ωρου βάσεως