Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Καταγγελία για πρωτιά της ΔΑΠ σε τμήμα που δεν διενεργήθηκαν εκλογές