Καταβάλλονται άμεσα στους αγρότες οι ενισχύσεις για το 2020