Σπιτια στο Πλαγιαρι

Καθημερινό φαινόμενο οι κλοπές στο Πλαγιάρι