Κεραμέως: Στόχος το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων την επόμενη εβδομάδα